Pas 4: Estableixi els horaris

En aquest apartat s'introduiran els horaris, manualment o bé important-los d'un full Excel que ja tingui creat. Primer, haurà de definir la línia, l'itinerari, la direcció i el tipus de dia en què circuli un servei de transport. En segon lloc, s'haurà d'introduir l'horari de cada itinerari.

En cas que vostè ja tingui els horaris en un full Excel, pot importar-ho directament.

Exemple d'Excel d'horaris