Pas 2: Creï les línies

En segon lloc, creï les línies i els itineraris. L'itinerari és una combinació de parades d'una línia, de totes o només d'unes quantes.

Per definir una línia,cal entrar, principalment, 4 tipus de dades: Identificació, Codi, Nom i Tipus de transport.

Doni d'alta la línia a la pestanya de “Dades”. A la pestanya “Itineraris” defineixi l'itinerari com una successió de parades.