Pas 1: Introdueixi les parades

Hi ha dues maneres d'introduir les parades: pot clicar la seva localització en el mapa o bé pot importar les coordenades des d'una fulla d'Excel.
Si només te les adreces de les parades, pot trobar les seves coordenades clicant en la seva localització dins el mapa.
 

 

Si ja te les coordenades goegràfiques de les parades introduides en una fulla Excel, llavors ja pot importar-les directament.

Exemple d'Excel de parades